O MNIE

Jestem trenerem (certyfikat Trener II Stopnia Professional), coachem, ekspertem MEN, doradcą metodycznym, autorem
i realizatorem programów szkoleniowych realizowanych
w ramach projektów unijnych.

SZKOLENIA

Doświadczenie zawodowe
w oświacie:
przywództwo edukacyjne, organizacja procesu uczenia się, programy nauczania, podstawa programowa, jakość i ewaluacja, nowoczesne i twórcze metody nauczania.

REKOMENDACJE

Profesjonalna, zorganizowana, zadaniowa kilka referencji od firm, z którymi współpracowałam przy realizacji projektów szkoleniowych.

GALERIA

Odsłony z prywatnego
i zawodowego „ogródka”.

Referencje: