„ Nie czekaj, aż Twój okręt dopłynie do Ciebie… Popłyń do niego”


Trener i coach

Akredytowany coach na poziomie ACC międzynarodowej organizacji- International Coach Federation, Trener II Stopnia Professional, ekspert MEN, autorka i realizatorka programów szkoleniowych realizowanych w ramach projektów unijnych m.in. „Certyfikowane szkolenia kadr systemu oświaty”, „ Przywództwo i zarządzanie w oświacie”, „ Nowy start zawodowy”. Opracowała cykl programów szkoleń doskonalących kompetencje przywódcze dyrektorów szkół i przedszkoli w oparciu o model doskonalenia i rozwoju oraz materiały powstałe w projekcie „Przywództwo i zarządzanie w oświacie- opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół i placówek  m.in. Strategia rozwoju firmy, Zarządzanie zespołem, Funkcjonowanie instytucji w środowisku lokalnym, Zarządzanie jakością kształcenia, Zarządzanie poprzez wartości, Rozwój zawodowy. Prowadzi indywidualne i grupowe coachingi, warsztaty  według autorskich programów z zakresu coachingu jako narzędzia wsparcia w różnych obszarach zawodowych i prywatnych oraz szkolenia w zakresie: wspomagania rozwoju szkół, organizacji procesu uczenia się, awansu zawodowego, zarządzania zespołem, budowania zespołu, budowania relacji .

Doświadczenie trenerskie i coachingowe zdobywała współpracując z  publicznymi i niepublicznymi instytucjami oświatowymi oraz firmami biznesowymi. Stale rozwija swoją wiedzę i zdobywam nowe doświadczenia zawodowe.

Nauczyciel i terapeuta pedagogiczny

Od wielu lat zajmuje się działalnością pedagogiczną, która nauczyła ją przekazywania wiedzy, otwartości na potrzeby innych i znajdowania najlepszej drogi dotarcia do drugiego człowieka. Nauczanie jest jej pasją.  Od ponad 12 lat pełni funkcję doradcy metodycznego i pracuje jako nauczyciel, terapeuta pedagogiczny oraz wykładowca na kursach kwalifikacyjnych i doskonalących.

W pracy najbardziej ceni profesjonalizm, zaangażowanie i dobre relacje.  Lubi pracować z ludźmi, którzy myślą nieszablonowo, są otwarci na nowe rozwiązania, mają niepohamowaną potrzebę rozwoju i realizowania swoich zainteresowań.

Sylwia jest magistrem filologii polskiej. Ukończyła studia podyplomowe na kierunkach: Międzynarodowe studia coachingu, Polityka i zarządzanie oświatą,  Terapia pedagogiczna dla dzieci z dysleksją, ADHD i zaburzeniami zachowań oraz szereg szkoleń zawodowych i akredytowanych przez ICF m.in. Certificate Professional Coach, Coaching: Budowanie świadomości, Coaching for Leaders, Coachingmożliwości rozwoju,  Kreatywne rozwiązywanie problemów, Przywództwo edukacyjne. Jest autorem publikacji adresowanych do nauczycieli i dyrektorów szkół.

A prywatnie :)

Szczęśliwa mama i żona. Kocha podróże i kuchnię włoską.

Referencje: